Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

Limysoul
13:58

October 09 2018

Limysoul
15:34
5189 3bf6 500

September 30 2018

Limysoul
15:49

September 28 2018

Limysoul
05:45
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp

September 26 2018

Limysoul
10:46
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
10:45
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vialaloo laloo
Limysoul
10:45
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Limysoul
07:45
Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata; nierozsądny nie ustaje w próbach przystosowania świata do siebie. Zatem cały postęp zależy od ludzi nierozsądnych. 
— George Bernard Shaw, Man and Superman
Reposted fromzuzannag zuzannag vianoelya noelya

September 25 2018

Limysoul
20:28

September 20 2018

Limysoul
19:55
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
Limysoul
15:08

September 18 2018

Limysoul
12:52
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”

September 17 2018

08:52
1286 1ad4 500
Limysoul
08:51
Czy to tak oczywiste, czy to nic nadzwyczajnego, że żyjesz, że możesz żyć, że dano ci czas, abyś śpiewał i tańczył, czas, abyś był szczęśliwy?
— Phil Bosmans
Limysoul
08:51
Limysoul
08:49
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viamatuszczak matuszczak
Limysoul
08:49
Limysoul
08:48
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaikari ikari
Limysoul
08:45
Limysoul
08:39
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl