Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Limysoul
16:15
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaExplorers Explorers

April 24 2017

Limysoul
13:45
5129 4a91
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
13:43
Limysoul
09:32
8227 dd34 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathereisnolove thereisnolove
Limysoul
09:20
08:37
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viacover-my-eyes cover-my-eyes

April 22 2017

Limysoul
17:41
0695 cc3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Limysoul
17:33
Limysoul
17:31
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabezwladnie bezwladnie
Limysoul
17:15
9002 fd11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
Limysoul
17:14
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream via12czerwca 12czerwca

April 21 2017

Limysoul
19:15
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viaeternia eternia
Limysoul
15:13

April 20 2017

Limysoul
18:34
3409 93ae
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viaSenyia Senyia
18:33
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
18:32
9373 6360 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
Limysoul
18:15
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Limysoul
09:25
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Limysoul
09:25

Więc mówisz, że chcesz mieć przy sobie świadomego mężczyznę, co? Zdajesz sobie sprawę, że to oznacza, że sama musisz być świadomą kobietą, prawda? Czy wiesz, co to znaczy? Czy rozumiesz jakie wyzwania niesie za sobą wejście na to terytorium?

To wymaga Ciebie całej. Musisz wziąć odpowiedzialność za cały swój wewnętrzny syf, cały. Nawet najciemniejsze, najbardziej nieprzyjemne miejsca, te najgłębiej ukryte.

Będziesz musiała stanąć twarzą w twarz ze złośliwą wiedźmą w sobie, (…) ze zranioną małą dziewczynką, która ciągle potrzebuje uwagi i potwierdzenia ze strony świata zewnętrznego. Destrukcyjną furiatką, która rozwali całe miasto tylko dlatego, że ma na to ochotę. Toksyczną matką, która traktuje swojego mężczyznę jak synka, a nie kochanka. Części Ciebie, chowane latami, bo nieakceptowane przez społeczeństwo, będą musiały ujrzeć światło dzienne.

Będziesz zmuszona objąć swój brak zaufania do mężczyzn, nauczyć się patrzeć mężczyźnie prosto w oczy i nie bać się jego niezadowolenia, kiedy trzeba, powiedzieć mu: "Wal się!". Będziesz musiała ciągle łapać się na tym, że Twoje ciało, albo serce się zamyka. I uczyć się wciąż na nowo je otwierać. Będziesz zmuszona zostawić już wściekłość, zranienie i żal jaki czujesz do niego.

Nauczysz się zmiękczać serce, kompletnie ufać tak, by ów świadomy mężczyzna mógł zabrać Cię do miejsc, do których sama nigdy byś nie dotarła.

Dostaniesz się do tego miejsca dopiero, kiedy poznasz siebie. Poznasz, otworzysz i zaakceptujesz każdy aspekt siebie. Dotrzesz tam, gdy zburzysz mury wokół serca, wokół macicy, wokół joni i wokół wszystkich części Twojego ciała. Kiedy przebaczysz każdemu mężczyźnie, który kiedykolwiek Cię zranił. Kiedy przebaczysz sobie.

Są na to dwa sposoby. Albo sama pracujesz nad sobą. Otwierasz się, uwalniasz to, co jest do uwolnienia, uzdrawiasz się, stajesz się całością i wtedy spotykasz świadomego mężczyznę, który jest na takim samym poziomie jak Ty.
Albo – spotykasz mężczyznę, który jest na podobnym poziomie jak Ty teraz i robicie tę pracę razem. Ewoluujecie razem. On staje się coraz bardziej świadomy, Ty coraz bardziej stajesz się miłością.

Taka jest prawda. Zawsze przyciągasz i inspirujesz do otwarcia się w miłości mężczyznę, który jest dokładnie taki jak Ty w danej chwili. To znaczy, że on jest obecny i świadomy w takim samym stopniu jak to, ile Ty wypromieniowujesz miłości i ile energii życiowej przepuszczasz przez siebie.

Jeśli chcesz świadomego mężczyzny, sięgnij po niego! Ale nie oczekuj, że sam wpadnie Ci w objęcia. Tak nie ma. To przeciwko wszystkim prawom natury.
Odrób pracę domową – przejdź tę drogę z mężczyzną, który chce Cię spotkać w tym miejscu, w którym akurat jesteś, albo sama, jeśli nie masz partnera. I wtedy pojawi się mężczyzna, który odpowie na Twoje wezwanie. Wszystkie inne sposoby to bajki i pobożne życzenia.

— Sabrina Lynn
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia

April 19 2017

Limysoul
15:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl