Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Limysoul
15:38
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid viasambaanka sambaanka
09:28
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viapikkumyy pikkumyy

December 05 2017

Limysoul
16:11
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaincentive incentive

November 27 2017

Limysoul
22:56
8504 ccb3
what
Reposted fromjstrbl jstrbl viapikkumyy pikkumyy

November 20 2017

Limysoul
13:20
3017 83a9
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakaatee kaatee

November 17 2017

23:12
0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood viakaatee kaatee
23:02
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaincentive incentive

November 14 2017

Limysoul
10:06
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaeternia eternia
Limysoul
10:04
4526 58a5 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaunjustified unjustified
Limysoul
09:57
Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
09:57
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
Limysoul
09:56

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc

November 04 2017

Limysoul
18:49
7207 f0f3 500

November 02 2017

Limysoul
08:19
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viapikkumyy pikkumyy

October 30 2017

Limysoul
19:48
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaunjustified unjustified
Limysoul
19:48
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia

October 16 2017

Limysoul
13:57
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viainto-black into-black
Limysoul
13:11
Uważaj. Nie wiesz, która szansa jest ostatnią.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viabomdia bomdia
Limysoul
13:11
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir viabomdia bomdia
Limysoul
13:10
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl