Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

Limysoul
18:22
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viapikkumyy pikkumyy

July 24 2017

Limysoul
20:03
Limysoul
20:03
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaaffascinante affascinante
Limysoul
19:55
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaffascinante affascinante

July 22 2017

Limysoul
19:27
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuhasowa juhasowa
19:27
Limysoul
19:26
Reposted frombluuu bluuu viagabrynia gabrynia
Limysoul
19:25

July 19 2017

Limysoul
13:24
W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym, wystarczy, że się to kocha.
Reposted fromawakened awakened viaaffascinante affascinante
Limysoul
11:52
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viacover-my-eyes cover-my-eyes
Limysoul
11:49
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Limysoul
11:47
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapikkumyy pikkumyy

July 24 2017

Limysoul
19:55
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaffascinante affascinante

July 22 2017

Limysoul
19:27
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuhasowa juhasowa
19:27
Limysoul
19:26
Reposted frombluuu bluuu viagabrynia gabrynia
Limysoul
19:25

July 19 2017

Limysoul
13:24
W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym, wystarczy, że się to kocha.
Reposted fromawakened awakened viaaffascinante affascinante
Limysoul
11:52
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viacover-my-eyes cover-my-eyes
Limysoul
11:49
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl