Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

Limysoul
17:50
7909 01fc 500
Limysoul
17:50
Limysoul
17:49
Limysoul
17:49
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viazapachjasminu zapachjasminu
Limysoul
17:48
Limysoul
17:48
1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakingofthejungle kingofthejungle
Limysoul
17:48
2933 1803
Limysoul
17:47
Limysoul
17:47
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viakingofthejungle kingofthejungle
Limysoul
17:47
Limysoul
17:46
Limysoul
17:46
Reposted fromshakeme shakeme viabadtime badtime

April 25 2019

Limysoul
08:03
1042 a6af 500
Reposted bybadalena badalena
Limysoul
08:01
Limysoul
08:01

October 10 2018

Limysoul
13:58

October 09 2018

Limysoul
15:34
5189 3bf6 500

September 30 2018

Limysoul
15:49

September 28 2018

Limysoul
05:45
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp

September 26 2018

Limysoul
10:46
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl